SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE


  • společenství mládeže je skupina mladých lidí, kteří se chtějí společně setkávat, povídat si, modlit se, bavit se, být užiteční pro druhé ve farnosti.
    Prostě být spolu a s naším Pánem.
  •  
  • čteme Písmo svaté, uvažujeme o něm, mluvíme o různých tématech, která nás zajímají,
  •  
  • na naše setkání můžeme pozvat i zajímavé hosty,
  •  
  • scházíme se na klatovské faře ve dvou skupinách:

první skupina do 17-ti let vždy v liché soboty v roce od 17.30 hodin.
druhá skupina nad 17 let vždy v sudé soboty v roce od 18:00 hodin.

  • přijďte a pozvěte i své kamarády...