Obraz Panny Marie Klatovské

Obraz Matky Boží, která chová na klíně malého Ježíše, má původ v severní Itálii nedaleko jezera Lago Maggiore v údolí Vegezzo. Tam leží vesnice jménem Re, náležející k diecézi Navarské, kde stál kostel zasvěcený sv. Mauriciovi. Na přední straně kostela je namalovaný výše uvedený obraz s latinským  nápisem, který přeložen do češtiny znamená: „V lůně Matky sedí Moudrost Otcova." 29. dubna 1494 se stala tato událost:


Nevěřící muž jménem Jan Zukkone po urážkách Panny Marie hodil kámen na obraz a zasáhl čelo Matky Boži. Po úderu začalo čelo krvácet a tento jev trval 18 dnů. Značné množství lidí, včetně místního duchovního, který nechal krev téci do sklenky, podává svědectví o pravdivosti. Sklenka s krvi je dosud uložena na důkaz této události a je uctívána v nově postaveném kostele na místě původního, ze kterého je zachováno průčelí v hlavním oltáři se zázračným obrazem. Tento kostel v Re se stal poutním místem, v němž věřící dodnes ctí a prosí Pannu Marii za vyslyšeni jako Prostřednici milostí.


Současně s postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií, Jedna z nich se dostala do Klatov kolem r. 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který šel za prací a usadil se zde. Dostal obraz jako dědictví po rodičích. V Klatovech se oženil. Manželé adoptovali dceru, která se jmenovala Anna Rýmerová. Ta se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera. Koupili si domek, který stál v místě dnešní kaple „Chaloupky". Tento obraz zdědili a zachovávali k němu velikou úctu jako rodiče. Pro neúrodu a války začalo tehdy ubývat i krejčovské práce, a tedy tím i obživy rodiny Hiršbergerových. Manželé prodávali co mohli, obrazu se však zbavit nechtěli. P. Maria jim byla útočištěm v bídě a nesnázích. Nakonec však došlo i na obraz, který nabídli známému faráři. Cesta k jeho prodeji byla jakoby mařena nemocí dětí, u kterých oba rodiče museli setrvávat. Při modlitbách u obrazu spatřil Ondřej Hiršberger 8. července 1685 krůpěje krve, prýštící z rány na čele. Obraz byl odnesen do děkanského kostela na rozkaz tehdejšího duchovního P. Vojtěcha Stodlara.


Bylo vyslechnuto mnoho svědků, kteří viděli tento úkaz. Obraz byl po důkladných šetřeních a po vyslechnutí velkého množství svědků instalován na hlavni oltář. Umístění předcházel dle záznamů "Hystorie Klattowské" z r. 1699 velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie. Mnoho poutníků, a nejen jich, bylo vyslyšeno Matkou Boží a na její přímluvu se udála uzdravení fyzická i duchovní. Tento obraz je skutečným projevem Boží lásky k nám skrze Marii.