Poutní mše sv.k obrazu Panny Marie s průvodem městem Klatovy (13.07.2019)

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.