Udílení svátosti biřmování s biskupem Tomášem (12.05.2019)

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.