Vikariátní setkání kněží vikaritu Klatovy a Domažlice v Neukirchen 14. 2. 2014

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.