Jezuitský kostel

„Obnova architektonické památky – jezuitského kostela v Klatovech je
financována prostřednictvím dotace ROP NUTS II Jihozápad, reg. číslo
CZ.1.14/3.2.00/05.01.01622″Fyzická realizace projektu byla zahájena stavbou ochranného lešení v květnu
2011. Vzhledem k požadavku koordinátora BOZP na stavbu lešení a souvisejícím
výběrem zhotovitele lešení se posunul termín dokončení díla. Po rozkrytí
nepřístupných částí krovu bylo zjištěno, že rozsah napadeného dřeva je
mnohem větší, než předpokládala projektová dokumentace. K nejnáročnější
části stavebních prací patřilo protézování napadených prvků krovu. V
souvislosti se špatným stavem patní části krovu byla přehodnocena výměna
střešní krytiny. Místo uvažovaného prejzu zůstala zachována původní pálená
taška bobrovka. Kolaudace střechy proběhla 20. prosince 2011.

Oprava jezuitského kostela – foto