Fotogalerie farnosti

foto převážně Jiří Strašek

2019

Poutní mše sv.k obrazu Panny Marie s průvodem městem Klatovy (13.07.2019)

Poutní mše svatá v kapli Chaloupka (08.07.2019)

Udílení svátosti biřmování s biskupem Tomášem (12.05.2019)

Barokní jetuitské Klatovy – mše sv. s biskupem Tomášem (26.04.2019)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (20.04.2019)

Velký pátek (19.04.2019)

Zelený čtvrtek (18.04.2019)

Tříkrálový koncert s biskupem Františkem Radkovským (7.1.2019)

Slavnost Zjevení Páně (6.1.2019)

Zahájení Tříkrálové sbírky v Klatovech (4.1.2019)

2018

Kněžské svěcení P. Bystrík Feranec (30.6.2018)

1. svaté přijímání v Klatovech (10.6.2018)

Barokní jezuitské Klatovy (28.4.2018)

Podepsání smlouvy o rekonstrukci Jezuitského kostela v Klatovech (28.2.2018)

Popeleční středa v Klatovech (14.2.2018)

Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (2.2.2018)

Boží hod vánoční 25.12.2018)

Dětská vánoční mše svatá (24.12.2018)

Svatý týden 2018

Vikariátní den Plánice (3.3.2018)

2017

Narození Páně (24.12.2017)

4. neděle adventní (24.12.2017)

Roráty v Klatovech (23.12.2017)

Betlémské světlo v Klatovech (17.12.2017)

1. adventní neděle (03.12.2017)

Mše svatá s otcem biskpem Holubem v katakombách (03.11.2017)

Klatovská pouť – Mons. Pavel Posád (09.07.2017)

Klatovská pouť (08.07.2017)

Poslední mše svatá v kostele sv. Ignáce (02.07.2017)

Žehnání zvonice Balkovy (01.07.2017)

Noc kostelů 2017 (09.06.2017)

Svatodušní vigilie (03.06.2017)

Velikonoční pondělí a křest miminek (17.04.2017)

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (15.04.2017)

Velký pátek (14.04.2017)

Zelený čtvrtek (13.04.2017)

Svěcení olejů Plzeň (13.04.2017)

Květná neděle (09.04.2017)

Popeleční středa (05.03.2017)

Vikariátní den ve Švihově (04.03.2017)

2016

Svátek sv. Štěpána (26.12.2016)

Hod Boží Vánoční (25.12.2016)

Bohoslužba v Klatovech (24.12.2016)

Roráty v Klatovech (24.12.2016)

Betlémské světlo v Klatovech (17.12.2016)

3. neděle adventní (11.12.2016)

2. neděle adventní (04.12.2016)

Roráty v Klatovech (03.12.2016)

Ježíše Krista Krále a křest (20.11.2016)

Sv. Martina na Hůrce – mše svatá (13.11.2016)

Mše svatá v Katakombách (03.11.2016)

Naše farní mládež ve Štěkni (31.09. – 02.10.2016)

Diecézní pouť do Teplé (03.09.2016)

Víkend rodin v Putimi (26. – 28.08.2016)

Nedělní Mariánská pouť Klatovy (10.07.2016)

Klatovská pouť – mše sv. s kardinálem Miloslavem Vlkem a biskupem Františkem Radkovským (09.07.2016)

Klatovská pouť – Chaloupka (08.07.2016)

Návštěva biskupa Tomáše Holuba v Klatovech (26.06.2016)

Slavnost Těla a Krve Páně (26.05.2016)

Barokní jezuitské Klatovy – Rozprava katakomby (24.04.2016)

Barokní jezuitské Klatovy mše sv. s biskupem Františkem Radkovským (24.04.2016)

Barokní jezuitské Klatovy (23.04.2016)

Bílá sobota – vigilie (26.03.2016)

Velký pátek (25.03.2016)

Zelený čtvrtek (24.03.2016)

Květná neděle a křížová cesta (20.03.2016)

Brána milosrdenství – vikariátní den (05.03.2016)

Zjevení Páně (06.01.2016)

Svátek Panny Marie (01.01.2016)

2015

Svátek Svaté rodiny (27.12.2015)

Vánoční mše svatá (24.12.2015)

Betlémské světlo (19.12.2015)

Advent (29.11.2015)

Ježíše Krista Krále (22.11.2015)

Svatomartinská mše svatá na Hůrce (15.11.2015)

Dětská mše svatá (08.11.2015)

Slavnost Všech svatých (01.11.2015)

Poutní mše svatá Narození Panny Marie (06.09.2015)

Diecézní pouť do Teplé (05.09.2015)

Společný víkend rodin v Putimi (28. – 30.08.2015)

Hornisté z německého Bocholtu o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.08.2015)

Pouť k Panně Marii Klatovské (12.07.2015)

Setkání poutníků na zahradě (11.07.2015)

Pouť k Panně Marii Klatovské (11.07.2015)

Pouť Chaloupka 330 let od klatovského zázraku (08.07.2015)

Výlet farnosti do Plzně (20.06.2015)

Noc kostelů (29.05.2015)

Biřmování (17.05.2015)

Výlet  mládeže do Neukirchen a Štěkně (03.05.2015)

Žehnání kostela po opravě (18.04.2015)

Velikonoční triduum (3.4. – 4.4.2015)

Postní doba – Vojtěch Kodet (28.02.2015)

Zjevení Páně 2015 (06.01.2015)

Tříkrálová sbírka 2015 (02.01.2015)

Alianční týden – fara (leden 2015)

2014

Společenství 2014

Vánoční bazar Klatovy 2014

Mateřská škola fara – divadlo (prosinec 2014)

Betlémské světlo (20.12.2014)

4. adventní neděle (21.12.2014)

3. adventní neděle (14.12.2014)

2. adventní neděle (07.12.2014)

1. adventní neděle, křest (30.11.2014)

Vzpomínka na věrné zemřelé (02.11.2014)

Všech svatých 2014

Duchovní obnova Klatovy – říjen, listopad 2014

Výlet rodin 2014

Charita na faře 2014

Klatovská pouť 2014

Noc kostelů 2014

Mateřská škola (24.05.2014)

Barokní jezuitské Klatovy 2014

Bílá sobota – vzkříšení 2014 (19.04.2014)

Velký pátek 2014 (18.04.2014)

Zelený čtvrtek 2014 (17.04.2014)

Květná neděle 2014

Karneval 2014 (01.03.2014)

Zjevení Páně 2014

2013

Vizitace s otcem biskupem

Vánoční mše svatá – Arciděkanský kostel (24.12.2013)

Betlémské světlo (23.12.2013)

4. adventní neděle (22.12.2013)

3. adventní neděle (15.12.2013)

2. adventní neděle (08.12.2013)

Sv. Mikuláš 2013

1. adventní neděle 2013 (01.12.2013)

Chrámový sbor slaví svatou Cecílii

Krista Krále (24.11.2013)

Pouštění draků (29.10.2013)

Pouť v Klatovech (13.07.2013)

Svěcení kaple v Balkovech (29.06.2013)

Primice Ivana Pavlíčka (16.06.2013)

Svěcení Ivana Pavlíčka na kněze (15.06.2013)

První svaté příjímání (09.06.2013)

Zpíváme a hrajeme si – tvůrčí dílna maminek s dětmi (7. 6. 2013)

Den dětí (01.06.2013)

Noc kostelů 24.5.2013

Mateřská škola na faře (24.05.2014)

Setkání duchovní obnovy vedené Koinonií Jan Křtitel z Litic (10. 5. 2013)

Besídka dětí Mateřské školy Národních mučedníků (9. 5. 2013)

Diecézní pouť do Kladrub (8. 5. 2013)

Zpíváme a hrajeme si – tvůrčí dílna maminek s dětmi (3. 5. 2013)

Barokní jezuitské Klatovy (neděle – 28. 4. 2013)

Barokní jezuitské Klatovy (sobota – 27. 4. 2013)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 2013

Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 2013

Velký pátek 2013

Zelený čtvrtek 2013

Květná neděle 2013

Stará Boleslav 2012