Aktuality

Služba v kanceláři: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. Pokud nás na faře nezastihnete volejte č. tel.  732 108 785


SLEDUJTE OZNÁMENÍ O BOHOSLUŽBÁCH V NAŠÍ FARNOSTI,  MŮŽE SE KAŽDOU CHVÍLI MĚNIT !!!

.

V neděli 11. října jsme slavili 28. neděli v mezidobí.

Po dobu nařízení vlády, kdy může být od středy 14. října při mši svaté přítomno pouze 6 účastníků, bude mše svatá v Klatovech v neděli  18. října v 8.00 hodin; 10.00 hodin; 11.30 hod. a 18.00 hodin. Tyto mše svaté jsou již věřícími obsazeny.

Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté je možnost sledovat mši svatou v neděli v mediích a od 14.00 do 15.30 hod. je možnost přijmout v arciděkanském kostele v Klatovech svaté přijímání, nebo přistoupit ke svátosti smíření.

Pokud budete cokoliv potřebovat /volejte tel.732 108 785 – P. Jaroslav/, pokud to bude možné rád pomohu.

Ve čtvrtek  15. října je památka svaté Terezie od Ježíče, panny a mučednice.

V sobotu 17. října je památka sv. Ignáce z Antiochyjského, biskupa a mučedníka.

V neděli 18. října slavíme 29. neděli v mezidobí.


Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.


————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.