Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. V ostatních dnech kdykoliv po domluvě.  Kontakt: mobil   –   732 108 785


Každou první neděli v měsíci bude sbírka na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.


V neděli 20. října jsme slavili 29. neděli v mezidobí – den modliteb za misie. Při mši svaté byla sbírka na podporu misií. Výtěžek této sbírky byl:  Kč 15. 208,-,  z Misijního koláče byl výtěžek 6. 570 Kč.

Pozor!  – Ze soboty 26. 10. na 27.10. je změna letního času na zimní. Večerní mše svaté ve všední den budou od 17.00 hodin.

V neděli 27. října slavíme 30. neděli v mezidobí.Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek  je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.

připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do 1. listopadu 2020 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.