Aktuality

Ve všední dny v týdnu se opět po vánoční době schází na faře všechna společenství.

V neděli 21. ledna slavíme třetí neděli  liturgického mezidobí.

Ve středu 24. ledna v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se setkáme ke společné ekumenické modlitbě v kostele v Nýrsku v 18.00 hodin.Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Každý  lichý čtvrtek je výuka náboženství na faře od 15.30 – 16.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.