Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. V ostatních dnech kdykoliv po domluvě. Kontakt: mobil   –   732 108 785


Každou první neděli v měsíci je sbírka na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.


V neděli 1. prosince slavíme 1. neděli adventní. Při mši svaté bude svěcení adventních věnců a sbírka na opravu jezuitského kostela.

V neděli 1. prosince v 11.00 hodin hned po mši svaté v Klatovech bude na faře milé setkání se sestrami III. řádu sv. Františka z kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie, které žijí v našem vikariátě.

V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.

V pátek 6. prosince je památka sv. Mikuláše, biskupa. V arciděkanském kostele bude od 15.00 do 17.00 hodin výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní a možnost přijmou svátost smíření.

V sobotu 7. prosince bude v Klatovech Rorátní mše svatá již v 7.00 hodin. V 10.00 hodin mše svtá nebude.

V neděli 8. prosince slavíme 2. neděli adventní.

V pondělí 9. prosince je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá bude v 17.00 hodin. Raní mše svatá nebude.

O adventních sobotách bude v klatovském kostele Narození Panny Marie mše svatá již v 7.00 hodin se zpěvy staročeských rorátů. Po mši svaté bude společná snídaně na faře.

Betlémské světlo, přinesené klatovskými skauty, bude v arciděkanském kostele požehnáno vc sobotu 21. prosince 2019 v 17.00 hodin.Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek  je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do 1. listopadu 2020 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.