Aktuality

Služba v kanceláři je : pondělí, středa a pátek od 9.00 do 11.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin. Pokud nás na faře nezastihnete, nebo pokud si chcete domluvit setkání, volejte tel. č.  732 108 785

V neděli 14. února jsme slavili  6. neděli v mezidobí.

Ve středu 17. února je Popeleční středa – den pořísného postu. Začíná postní doba. Popelec je možno přijmout při mši svaté v 9.00, nebo 17.00 hodin. Všichni klatované mohou přijmout popelec jako symbol naděje a nového začátku od 15.30 do 16.30 hod.

V neděli 21. února slavíme 1. neděli postní.

Podle usnesení Vlády ČR přejde Česká republika s účiností od 27. prosince 00.00 na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10% kapacity obsazenosti kostela.

Z tohoto důvodu bude v Klatovech na mši svaté opět omezený počet věřících, proto v neděli budou mše svaté : v 9.00  hodin, v 10. 00 hodin, v 11.30 hodin a v 18.00 hodin. Na mši svatou je nutné se přihlásit u P. Jaroslava.

.

Pro ty, kteří se z důvodu omezení míst nebudou moci zúčastnit mše svaté ve farnosti a budou sledovat mši svatou prostřednictvím medií, bude v kostele od 14.00 do 15.00 hodin adorace před NSO a možnost přijmout sv. přijímání. Lze také přistoupit ke svátosti smířen . Prosíme, dodržujte hygienická opatření a doporučení.

V Bezděkově jsou bohoslužby do odvolání v sobotu v 16.00 hodin a budou se střídat ob týden s Dlažovem.

Ve Slavíkovicích a v Poleni bohoslužby do odvolání nebudou.




.

Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.