Aktuality

Služba v kanceláři: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. Pokud nás na faře nezastihnete volejte č. tel.  732 108 785

V týdnu od 28. září  se obnovuje na faře vyučování náboženství a setkávají se opět společenství. Prosíme, noste sebou roušky a sledujte nařízení daná vládou a naším otcem biskupem k problematice covid-19.

.

V neděli 27. září slavíme 26. neděli v mezidobí.

V neděli 27. září budou poutní mše svaté ke cti sv. Václava :

-   8.30 hod. Bezděkově – mše svatá v Dlažově nebude

- 11.30 hod. Kozí - mše svatá v Běšinech nebude

- 14.30 hod. Sobětice

V pondělí 28. září je Slavnost svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona Čech mše svatá v Klatovech bude v 10.00 hodin.

V úterý 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Ve středu 30. září je památka sv. Jerronýma, kněze a učitele církve.

V pátek 2. října v Ariděkanském kostele v Klatovech bude od 15.00 do 17.00 hod.  výstav NSO a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

V neděli 4. října slavíme 27. neděli v mezidobí. Ve Štěpánovicích bude poutní mše svatá v 10.00 hodin.


Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.


————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.