Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. V ostatních dnech kdykoliv po domluvě.

V době adventní o sobotách 8. 15. 22. prosince ,bude mše svatá již v 7.00 hodin se zpěvy staročeských rorátů, po mši svaté je možno společně na faře posedět a spolu posnídat. Mše svatá v 10.00 hodin již nebude.

Ve středu 12. prosince v 18.00 hodin se sejde na faře ekonomická rada. Od 19.00 hodin je setkání pastorační rady.

V pátek 14. prosince je v plánickém kostele v 8.00 hodin mše svatá za účasti kněží našeho vikariátu.

V neděli 16. prosince slavíme 3. neděli adventní. P. Bystrík požehná Betlémské světlo na klatovském náměstí v 17.30 hodin.

V Běšinec  bude 16. prosince předvánoční setkání s kytarou Petra Vítovce od 16. 00 hodin

Pokud ještě někdo nepřijal svátost biřmování, může se přihlásit na faře, protože bude začínat příprava na tuto svátost.


*

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.