Aktuality

V neděli 24. září slavíme 25. neděli v mezidobí. Při mši svaté bude sbírka na Charitu.

Ve středu 27. září je památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Ve středu 27. září je možnost přistoupit v arciděkanském kostele ve zpovědnici pod kůrem ke svátosti smíření od 9.00 hod. do 12.00 hodin. Zpovídají kněží klatovského vikariátu.

Ve čtvrtrk 28. září je svátek svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Mše svatá bude v Klatovech v 10.00 hodin. V Charitě mše svatá nebude.

V pátek 29. září je svátek svatých Michaela, Rafaela, Gabriela, archandělů.

V sobotu 30. září je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele  církve.

V neděli 1. října slavíme 26. neděli v mezidobí.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHO MANŽELSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI:

  • Oznamujeme, že 30. září 2017 ve 12.30 hodin uzavřou manželství v kostele Narození Panny Marie v Klatovech pan Jan Sazama z Točníku a slečna Jitka Lubasová z Točníku
  • Oznamujeme, že 7. října 2017 v 15.00 hodin uzavřou manželství v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou pan Václav Roubal z Úloha a slečna Marie Jirsíková z Prahy.
  • Oznamujeme, že 7. října  2017 ve 13.00 hodin uzavřou manželství v kostele sv.Martina v Klenčí pod Čerchovem pan Miloš Buršík z Dílů a slečna Dana Brabcová z Točníka.

————————————————————————-

připomínáme,

že od července 2017 jsou všechny nedělní mše svaté v Klatovech pouze v arciděkanském kostele zasvěceném Narození Panny Marie. Jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatého Ignáce bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.