Aktuality

Služba v kanceláři je : pondělí, středa a pátek od 9.00 do 11.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin. Pokud nás na faře nezastihnete, nebo pokud si chcete domluvit setkání, volejte tel. č.  732 108 785

Podle usnesení Vlády ČR je nařízen počet účastníků bohoslužeb na 10% kapacity obsazenosti kostela. Z tohoto důvodu je v Klatovech na mši svaté  omezený počet věřících, proto v neděli budou do odvolání mše svaté : v 9.00  hodin, v 10. 00 hodin, v 11.30 hodin a v 18.00 hodin. Na mši svatou se zapisujeme v kostele vždy po mši svaté.

Každou neděli od 14.00 do 15.00 hodin je možnost zůčastnit se  v klatovském kostele adorace před NSO. Ti kdo se nemohli z důvodu omezení míst zúčastnit mše svaté, mohou přijmout svaté přijímání. Na faře je v této době možnost  svaté zpovědi.

V neděli 11. dubna  budeme slavit 2. neděli velikonoční

V neděli 18. dubna  budeme slavit 3. neděli velikonoční

.

V Bezděkově jsou bohoslužby do odvolání v sobotu v 16.00 hodin a budou se střídat ob týden s Dlažovem.

Ve Slavíkovicích a v Poleni bohoslužby do odvolání nebudou.
.

Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.