Aktuality

V neděli 24. června slavnost Narození Jana Křtiotele.

V úterý 26. června  bude po mši svaté v 18.30 hodin na farnim dvorečku u knihovny, společné grilování farnosti na závěr školního roku.

V pátek 29. června je Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.

V sobotu 30. června nebude v 10.00 hodin v Klatovech mše svatá z důvodu kněžského svěcení v Plzni.

V sobotu 30. června v 15.00 hodin v Úlohu bude poutní mše svatá v kapličce sv. Petra a Pavla.

V neděli 01. července slavíme 13. neděli v mezidobí v Běšinech bude v 11.00 hodin poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie.

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Každý lichý čtvrtek je výuka náboženství na faře od 15.30 – 16.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.