Aktuality

Služba v kanceláři je : pondělí, středa a pátek od 9.00 do 11.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin. Pokud nás na faře nezastihnete, nebo pokud si chcete domluvit setkání, volejte tel. č.  732 108 785

Od neděle 9.5. z důvodu uvolnění se ruší mše svatá v Klatovech v 11.30 a odpolední program od 14.00 v kostele.

V Bezděkově jsou bohoslužby do odvolání v sobotu v 16.00 hodin a budou se střídat ob týden s Dlažovem.

Ve Slavíkovicích a v Poleni bohoslužby do odvolání nebudou.

Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.