Aktuality

Služba v kanceláři je nepřerušena: pondělí, středa a pátek od 9.00 do 11.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin. Pokud nás na faře nezastihnete, nebo pokud si chcete domluvit setkání, volejte tel. č.  732 108 785


Bohoslužby jsou podle protiepidemických opatřeních u nás v Klatovech od neděle 23. listopadu pro 20 osob.

V neděli 29. listopadu slavíme 1. neděli adventní, zároveň vstoupíme do nového církevního liturgického roku.


Mše svatá v Klatovech v neděli bude po 20 věřících souběžně v kostele a na faře: v 10. 00 hodin, v 11.30 hodin a v 18.00 hodin. Na mši svatou je nutné přihlásit se u P. Jaroslava. Pro ty, kteří se z důvodu omezení míst nebudou moci zúčastnit mše svaté ve farnosti a budou sledovat mši svatou prostřednictvím medií, bude v kostele od 14.00 do 15.00 hodin adorace a možnost přijmout sv. přijímání. Lze také přistoupit ke svátosti smíření. Prosíme, dodržujte hygienická opatření a doporučení.

.

V Běšinech bude bohoslužba do odvolání v sobotu  v 16.00 hodin.

V Bezděkově bude bohoslužba do odvolání v sobotu v 16.00 hodin a bude se střídat ob týden s Dlažovem. V sobotu 29. listopadu bude v Bezděkově,  5. prosince v Dlažově.

Ve Slavíkovicích a v Poleni bohoslužba do odvolání nebude.

.

Pokud budete cokoliv potřebovat /volejte tel.č. 732 108 785 – P. Jaroslava Hůlleho.

Letošní celý měsíc listopad je možnost získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze duším v očistci za podmínek:

kromě tří obvyklých podmínek: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce, je podmínkou pomodlit se v kostele či na hřbitově modlitbu Páně a Vyznání víry.

.

Celá nedělní sbírka z  první neděle v měsíci je použita na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 12.00 hodin.