Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. V ostatních dnech kdykoliv po domluvě.  Kontakt: mobil   –   732 108 785

Každou středu v 16.00 hodin je mše svatá v Penzionu .

Příprava k přijetí svátosti biřmování probíhá vždy v pátek od 19.00 hodin.

V neděli 14. dubna slavíme 6. neděli postní – Květnou (Pašijovou) neděli.  Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne.

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, kdy  slavíme Velikonoční třídenní, by na obřadech  neměl chybět žádný křesťan katolické církve.

Časy a sled Velikonočních obřadů v Klatovech a okolí najdete v úvodu našich farních stránek.

*

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.