Aktuality

Změna služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h.

V neděli 14. října budeme slavit 28. neděli v mezidobí.

V pondělí 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učtielky církve.

V úterý 16. 10. je památka sv. Hedviky, řeholnice.

Ve středu  17. 10. je památka svatého Ignáce Antiochjského, biskupa, mučedníka.

Ve čtvrtek 18. 10. je svátek svatého Lukáše, evangelisty.

V neděli 21. 10. slavíme 29. neděli v mezidobí. při mši svaté bude sbírka pro misie.

*

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.