Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h.  Jinak kdykoliv na telefonu či po domluvě na faře.  P. Jaroslav Hůlle 732 108 785

.

Každou první neděli v měsíci je sbírka na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

.

Zveme všechny na Vikarikariátní den tentokrát do Klatov 29. února 2020. Setkání se uskuteční v Kulturním domě „Družba“. Začátek 9.30 hodin.

V neděli 9. února slavíme 5. neděli v mezidobí.

V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.

V úterý 11. února je památka Panny Marie Lurdské. Den modliteb za nemocné.

V neděli 16. února slavíme 6. neděli v mezidobí.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek  je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.

.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do 1. listopadu 2020 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.