Aktuality

Všechny mše svaté v Klatovech jsou slaveny v arciděkanském kostele zasvěceném Narození Panny Marie. Jezuitský kostel, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatého Ignáce bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

V neděli 16. července slavíme 15. neděli v mezidobí.

V sobotu  22. července je svátek Marie Magdakény. Mše svatá v arciděkanském kostele je v 10.00 hodin.

V neděli 23. července slavíme 16. neděli v mezidobí.

V neděli 23. července budou poutní mše svaté: u sv. Markéty nad Dlažovem ve 14.00 hodin a ke cti svaté Anny na Hůrce v 15.00 hodin. Mše svatá v Dlažově v 8.30 nebude, a večerní mše svatá v Klatovech v 18.00 hodin také nebude.


Oznamujeme, že 22.07. 2017 uzavřou v kostele Všech svatých v Litoměřicích svátost manželství: pan Jaroslav Strašek z Klatovy a slečna Markéta Maria Dolejší z Litoměřic.

—————————–

DOPORUČUJEME:

3. Letní diecézní tábor pro ministranty v Horní Blatné 19. – 26. srpna 2017. Cena 1 200,- Kč. Přihlasit je možné do 14.8.2017 na : janiperjosef@seznam.cz, nebo tel. 605 374 900.

—————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.