Aktuality

Služba v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h.  Jinak kdykoliv na telefonu či po domluvě na faře.  P. Jaroslav Hůlle 732 108 785

.


V neděli 2. srpna slavíme 18. neděli v mezidobí.

V úterý 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Ve středu 5. srpna je památka Polsvěcení římské baziliky Pany Marie.

Ve čtvrtek 6. srpna je svátek Proměnění Páně. Mše svatá v Klatovech bude ráno v 7.30 hod.

V sobotu 8. srpna je pmátka sv. Dominika.


Každou první neděli v měsíci je sbírka na opravu klatovského jezuitského kostela „Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce“.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020  - vyučování do odvolání zrušeno

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek  je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.

.

Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zk ouška chrámového sboru.


————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.