Aktuality

Služby v kanceláři /kdy nás jistě zastihnete na faře/: pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 h. a od 16.00 do 17.00 h. V ostatních dnech kdykoliv po domluvě.  Kontakt: mobil   –   732 108 785

V neděli 18. srpna slavíme 20. neděli v mezidobí.

V úterý 20. srpna je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Ve středu 21. srpna je památka svatého papeže Pia X.

Ve čtvrtek 22. srpan je památka Panny Marie Královny.

V sobotu 24. srpna je svátek svatého Bartoloměje, apoštola.

V neděli 25. srpna slavíme 21. neděli v mezidobí. V Běšinech nebude mše svatá v 11.30 hod., ale poutní mše svatá ve 14.00 hodin u zříceniny kostela sv. Bartoloměje nad Běšiny u Trčku.

V úterý 27. srpna je památka sv. Moniky.

Ve středu 28. srpna je památka sv. Augudtina, biskupa a učitele církve.

Ve čtvrtek 29. srpna je památka Umučení sv. Jana Křtitele. V tento den bude nová socha Panny Marie – Immaculata, vyzvednuta na štít jezuitského kostela . Novou sochu předtím posvětí 9.30 hodin náš emeritní  biskup František.

V neděli 1. září slavíme 22. neděli v mezidobí.


Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní je výuka náboženství na faře od 16.30 – 17.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkV neděli 12. května mše svatá v Klatovech bude v 11.00 hodin. Při mši svaté oztec biskup tomáš bude udělovat svátost biřmování.ouška chrámového sboru.


připomínáme,

že jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatému Ignáci, bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.