Aktuality

V neděli 19. listopadu slavíme 33. neděli v mezidobí.

V úterý 21. listopadu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Vse středu 22. listopadu je památka svaté Cecilie, panny a mučednice.

Ve čtvrtek 23. listopadu je památka sv. Klementa I. papeže.

V pátek 24. listopadu je památka sv. Ondřeje Dung – Laca, kněze a jeho druhů, vietnamských mučedníků.

V sobotu 25. listopadu je památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

V neděli 26. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále..Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

V pondělí je výuka náboženství na ZŠ Tolstého od 14.00 – 14.45 hodin

Ve středu je výuka náboženství na ZŠ Čapkova ul. od 13.15 – 14.00 hod. a na gymnáziu od 14.15 -15.00 hod.

Každý  lichý čtvrtek je výuka náboženství na faře od 15.30 – 16.30 hod.


Chrámový sbor pod vedením pana Ing. Hřebce zve všechny zájemce, kteří by si chtěli společně zazpívat , každé pondělí v 19.00 hodin na faru, kde probíhá zkouška chrámového sboru.


připomínáme,

že od července 2017 jsou všechny nedělní mše svaté v Klatovech pouze v arciděkanském kostele zasvěceném Narození Panny Marie. Jezuitský kostel na náměstí, který je zasvěcen Neposkvrněnému početí Panny Marie a svatého Ignáce bude do konce roku 2019 pro celkovou opravu uzavřen.

————————–

Každý první pátek v měsíci (mimo prázdniny a svátky) je adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v 15.00 hodin.

Každou 4. středu v měsíci (mimo prázdniny a svátky) zpovídají ve zpovědnici pod kůrem kněží klatovského vikariátu od 9.00 do 13.00 hodin.