Uskutečnilo se…

rok 2018

 • V neděli 4. března při mši svaté v Klatovech se zúčastnili naši čekatelé křtu obřadu 1. skrutinií.
 • V sobotu 3. března proběhl Den klatovského vikariátu v Plánici.
 • Ve středu 28. února za účasti plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba a místostarosty města Ing. Václava Chrousta byla na faře v Klatovech podepsána smlouva s vedoucím firmy, která bude opravovat jezuitský kostel.
 • V neděli 18. února o 1. neděli postní  při mši svaté v Klatovech byli přijati obřadem tři naši katechumeni mezi čekatele křtu.
 • Ve středu 24. ledna v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se setkali v podvečer ke společné ekumenické modlitbě v kostele v Nýrsku.
 • V pátek 5. ledna v arciděkanském kostele se uskutečnil koncert pro Charitu.
 • Ve čtvrtek 4. ledna 2018 zahájil otec biskup František  spolu se starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem Tříkrálovou sbírku v Klatovech.

rok 2017

 • V neděli 31. prosince o svátku Svaté rodiny, se rodiny naši farnosti sešli po mši svaté  ke společnému posezení na faře.
 • O třetí neděli adventní 17. prosince P. Ivan požehnal na klatovském náměstí Betlémské světlo.
 • V sobotu 16. prosince bylo od 15.00 hodin na faře setkání členů živého růžence.
 • V adventní době každou sobotu byla v Klatovech v 7.00 hodin mše svatá s rorátními zpěvy.
 • Ve čtvrtek 14. prosince po raní mši svaté v 8.00 hodin bylo na faře krátké předvánoční divadelní vystoupení dětí z mateřské školky.
 • V sobotu 9. prosince pořádalo město Klatovy předvánoční bazar. Výtěžek bude věnován na vybavení kaple „Chaloupka“.
 • V neděli 3. prosince se nám představili po mši svaté naši tři kandidáti do katechumenátu, kteří budou otcem biskupem Tomášem přijati 17. prosince 2017 v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni v 10.30 hodin obřadem přijati do katechumenátu.
 • V neděli 3. prosince byl od 11.00  do 16.00 hodin na klatovské faře adventní prodej knih.
 • V pátek 3. listopadu byla slavena mše svatá za zemřelé v katakombách. Mši svatou sloužil otec biskup Tomáš.
 • O Misijní neděli 22. 10. klub „Ovečky“ poslal na misie z výtěžku „misijního koláče“ 4 400,- Kč.
 • V sobotu 16. září o památce svaté Ludmily jsme se zúčastníme autobusem Diecézní pouti v klášteře v Teplé,
 • Poslední srpnový víkend prožily naše rodiny s dětmi na putimské faře
 • Ve čtvrtek 24. srpna při slavnosti sv. Bartoloměje v naší katedrále, poděkoval při poutní mši svaté otec biskup Tomáš Bohu u příležitosti výročí svých padesátých narozenin.
 • Od soboty 19. srpna prožili naši mladší ministranti týden v Horní Blatné na ministranstském táboře.
 • V pátek 21. července v 9.00 hodin náš otec biskup Tomáš požehnal v Klatovech kámen Svatojakubské cesty.
 • Ve dnech 7. července až 9. července proběhla v našem městě již po 332. pouť ke klatovské Panně Marii.
 • V neděli 2. července naše farnost poděkovala v jezuitském kostele ve mši svaté při Te deum za milosti získané v tomto kostele s prosbou o zdárnou opravu tohoto chrámu. Kostel bude z důvodu opravy na dva roky uzavřen.Obě nedělní mše svaté budou v arciděkanském kostele.
 • V pátek 9. června 2017 o  „Noci  kostelů“, vystopili v jezuitském kostele trubači pražské hradní stráže, dětský sbor „Sedmikrásky“, skupina „Plamínky“, bylo otevřeno podzemí kostela – katakomby a na závěr prohlídka vystavených tří klatovských bedlémů v arciděkanském kostele.
 • V sobotu 3. června v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého jsme se sešli v jezuitském kostele k modlitbě a adoraci s prosbou o dary Ducha svatého pro naši farnost.
 • V sobotu 13. května o památce Panny Marie Fatimské se našich 80 farníků  vydalo na celodenní pouť na Svatou Horu.
 • V sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna při Jezuitských barokních Klatovech nás opět navštívili bratři jezuité, kteří v sobotu slavili mši svatou za zemřelé, kteří jsou pohřbeni v katakombách. V neděli slavil mši svatou emeritní biskup Mons. František Radkovský. Večerního programu se zúčastnil náš otec biskup Mons. Tomáš Holub.
 • v pátek 17. března jsme se ve farnosti sešli při Postním zastavení. Zhruba sedmdesáti posluchačům slovem posloužil Mons. Josef Žák.
 • v sobotu 4. března se celý náš vikariát sešel ve Švihově při 14. vikariátním dnu.
 • v sobotu 18. února proběhl na faře v Klatovech dětský karneval.
 • v neděli 12. února při mši svaté v Běšinech přijalo svátost pomazání nemocných 8 farníků.
 • v sobotu 11. února  při slavení památky Panny Marie Lurdské přijalo společně svátost pomazání nemocných našich 19 farníků.
 • V pátek 3. února o památce svatého Blažeje, biskupa a mučedníka bylo udíleno Svatoblažejské požehnání.
 • Ve čtvrtek 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu při večerní mši svaté bylo žehnání svící /hromniček/.
 • V pátek 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně se jako vždy žehnala voda, křída a kadidlo. Po mši svaté v 19.00 hodin byl v jezuitském kostele koncert Charity na podporu Tříkrálové sbírky.
 • Ve středu 4. ledna požehnal otec biskup za přítomnosti pana starosty a obou místostarostů na náměstí koledníkům Tříkrálové sbírky.

rok 2016

 • V pátek 30. prosince o svátku Svaté Rodiny při mši svaté byla obnova manželského slibu.
 • V sobotu 24. prosince přede mší svatou v 15.30 hod. v Arciděkanském kostele jako každý rok vystoupilo 15 flétnistek.
 • V sobotu 17. prosince v 17.00 hodin přinesli klatovští skauti Betlémské světlo do jezuitského kostela kde bylo požehnáno za účasti mnoha obyvatel Klatov, kteří si světlo odnesli do svých domovů.
 • Ve čtvrtek 8. prosince slavil v 10.00 hodin mši svatou v charitním domě náš emeritní biskup František. Po té mezi klienty a zaměstnanci strávil celý den.
 • V sobotu 4. prosince a v neděli 5. prosince proběhl na faře v Klatovech adventní prodej knih.
 • V pátek  26. listopadu a v sobotu a 27. listopadu proběhlo v Klatovech sympozium o německo-českých vztazích, kterého se zúčastnil řezenský biskup a naši dva biskupové. Otec biskup Tomáš zakončil v sobotu sympozium mši svatou.
 • O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu byla pokřtěna při mši svaté naše katechumenka Pavlína.
 • V neděli 13. listopadu v arciděkanském kostele proběhla děkovná mše svatá za prožitý rok Božího milosrdenství u nás v Klatovech.
 • V sobotu 5. listopadu připutovali k naší Bráně Božího milosrdenství poutníci z Plánice a Švihova.
 • Ve čtvrtek 3. listopadu se setkal otec biskup Tomáš s pracovníky Charity a navštívil všechny klienty. Od 17.00 hodin slavil mši svatou za zemřelé v našich jezuitských katakombách.
 • Ve středu 2. listopadu jsme se setkali na klatovském hřbitově v 19.00 hodin k modlitbě za zemřelé.
 • V neděli 30. října odpoledne proběhla v okolí Klatov na sedmi hřbitovech pobožnost za naše věrné zemřelé. Poděkování patří také našim akolytům, kteří některé pobožnosti vedli.
 • V neděli 30. října naší farnost navštívilo 6 bohoslovců Arcibiskupského semináře v Praze spolu se svým spirituálem Mon. Josefem Žákem. Po společně slavené mši svaté se bohoslovci setkali s farníky a prohlédli si naše církevní památky.
 • v sobotu 1. října připutovali ke klatovské bráně Božího milosrdenství poutníci z farnosti Klenčí a Horšovský Týn.
 • od pátku 30. září do neděle, deseti-členná skupinka naší mládeže s otcem Ivanem trávila v klášteře ve Štěkni.
 • Ve středu 27. září se několik farníků zúčastnilo Národní pouti ve Staré Boleslavi.
 • V sobotu 3. září proběhla v klášteře v Teplé diecézní pouť s naším biskupem Tomášem. Společně autobusem z farnosti nás cestovalo 43 farníků. Několik rodin jelo vlastním autem.
 • V neděli 28. srpna se uskutečnila tradiční pouť ke cti sv. Bartoloměje u zbořeného kostela sv. Bartoloměje u Běšin. Hlavním celebrantem byl P. Vendelín Zboroň.
 • Od pátku 26. do neděle 28. srpna se setkalo kolem 50-ti našich farníků /rodiny s dětmi/ na Putimské faře.
 • V sobotu 6. srpna o svátku Proměnění Páně prošli v Klatovech Branou Božího milosrdenství poutníci z nýrské farnosti. Následně slavili mši svatou.
 • V neděli 10. července v 10.00 hodin celebroval poutní mši svatou Mons. Michael Slavík, pražský biskupský vikář pro pastoraci.
 • V sobotu 9. července v 15.00 hodin celebroval poutní mši svatou Miloslav kardinál Vlk a Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.
 • V pátek 8. července v den 331 výročí  od klatovského zázraku celebroval v kapli „Chaloupka“ Mši svatou v 18.00 hodin J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. opat tepelské kanonie.
 • Ve čtvrtek 30.6. proběhlo na faře předprázdninové setkání všech farníků na kterém jsme společně grilovali.
 • V neděli 26.6. ranní mši svatou v 10.00 hodin celebroval náš otec biskup Mons. Tomáš Holub. Po mši svaté se setkal s farníky na faře.
 • V sobotu 11.6. zaznělo v jezuitském kostele Te Deum na ukončení letošního festivalu.
 • V sobotu 11. 6. několik našich rodin společně prožily s dětmi sobotu na Špičáku.
 • V sobotu 4.6. připutovali k Bráně Božího milosrdenství poutníci z domažlické farnosti.
 • V sobotu 28. května připutovali k Bráně Božího milosrdenství poutníci od salesiánů z Plzně.
 • V sobotu 7. května naše farnost putovala spolu s domažlickým vikariátem na českou pouť do Neukirchen.
 • v sobotu 30. dubna jsme autobusem cestovali na svěcení našeho nového biskupa Mons. Tomáše Holuba do plzeňské katedrály.
 • v neděli 24. dubna celebroval mši svatou otec biskup Mons. František Radkovský spolu s provinciálem jezuitů P. Josefem Stuchlým a P. Miroslavem Heroldem.
 • v sobotu 23. dubna bylo v rámci Barokních jezuitských Klatov slaveno při mši svaté v 17.00 hodin requiem za zemřelé klatovské jezuity. Hlavním celebrantem byl provinciál řádu P. Josef Stuchlý.
 • v sobotu 2. dubna připutovali k Bráně milosrdenství do Klatov poutníci farností Mrákov a Kdyně. Mši svatou slavili v 10.00 hodin.
 • V sobotu 5. března proběhl v Klatovech 15. vikariátní den. Ve 14.30 hod. otevřel v kostele Narození Panny Marie otec biskup Mons. František Radkovský Bránu Božího milosrdenství.
 • V pátek 19. února proběhla na faře postní rekolekce s pověřeným misionářem  P. Augustínem Kováčikem, převorem tepelského kláštera. Rekolekce byla zaměřena k Roku Božího milosrdenství.
 • V sobotu 6. února v 10.00 hodin bylo setkání mladších ministrantů. Odpoledne od 15.00 hodin byl na faře karneval pro rodiny.
 • V pátek 5. února bylo setkání akolytů a starších ministrantů. Na programu byl vikariátní den.
 • Ve středu 3. února při mši svaté v 17.00 hodin, o památce sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se udělovalo Svatoblažejské požehnání.
 • V úterý 2. února jsme slavili v 17.00 hodin při mši svaté v arciděkanském kostele svátek Uvedení Páně do chrámu.
 • Ve čtvrtek 21.1. jsme se sešli v 18.00 hodin na klatovské faře k modlitbě v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.
 • V pátek 8.1. byla přede mší svatou v jezuitském kostele v 15.30 h. hodinová adorace před NSO a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
 • 8.1. v rámci aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se zúčastnili setkání v Českobratrské c. evangelické v Merklíně.
 • 6. 1. v 18.00 hodin bylo v Českobratrské církvi ekumenické setkání křesťanů s modlitbou za jednotu křesťanů.
 • ve středu 6.ledna v jezuitském kostele byl koncert dětí ZŠ na podporu Tříkrálové sbírky.
 • ve středu 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně byla při mši svaté v děkanském kostele Tříkrálová sbírka Charity.

rok 2015

 • O svátku Svaté Rodiny Marie , Josefa a Ježíše v neděli 27. prosince po mši svaté se sešla ve velkém počtu farní rodina v arciděkanském kostele při zpívání koled u Betléma.
 • V sobotu 26. prosince zazněla v arciděkanském kostele v 15.00 hodin Rybova vánoční mše v podání sboru Šumavan.
 • V pátek 25. prosince zazněl v jezuitském kostele vánoční koncert pro trubku a varhany pod vedením PhD.Víta Aschenbrennera.
 • Půlnoční bohoslužbu slova doprovázela Rybova mše vánoční pod vedením Ing. Pavla Hřebce.
 • Ve čtvrtek 24. prosince půl hodiny před mší svatou z vigilie slavnosti Narození Páně mělo hudební vystoupení několik klatovských flétnistek. Mši svatou doprovodil farní sbor „Plamínky.“
 • V sobotu 19. 12. v 17.00 hodin přinesli do jezuitského kostela klatovští skauti Betlémské světlo, které po požehnání bylo za zpěvu koled odnášeno do klatovských domovů. Před obřadem žehnání světla zpívali „Plamínky“.
 • O adventních sobotách byla vždy v 6.00 hodin v arciděkanském kostele mše svatá se zpěvy staročeských rorátů. Po mši svaté se účastníci setkávali při společné snídani na faře.
 • V neděli 13.prosince od 17.00 hodin byl v jezuitském kostele adventní koncert Dětského pěveckého sboru.
 • O třetí neděli adventní/Gaudete/ 13. prosince byla přijata při mši svaté do katechumenátu Pavlína Kotlanová. Mši svatou doprovázel sbor Kolegium duchovní hudby pod vedením Víta Aschenbrenera.
 • V úterý 8. prosince v 17.00 hodin v jezuitském kostele k nám zavítal Mons. Josef Žák, generální vikář a slavil s naší farní rodinou poutní mši svatou a slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
 • Ve dnech 5. a 6. prosince proběhl na faře v Klatovech adventní prodej duchovní literatury.
 • O prvním pátku v měsíci bylo setkání akolytů a starších ministrantů na klatovské faře.
 • O první adventní neděli 29. listopadu se uskutečnil adventní koncert našich přátel z německého Neukirchenu.
 • V pátek 27. listopadu po mši svaté v 17.00 hodin nás uvedl do adventní doby při rekolekci Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské diecéze.
 • O slavnosti sv. Václava 28.9. naše farnost byla autobusem na Národní pouti ve Staré Boleslavi.
 • V sobotu 5. září se naše farnost zúčastnila autobusem a několika auty  “Diecézní pouti“ v klášteře Teplé.
 • Od pátku 28.8. rodiny s dětmi naší farnosti prožily poslední víkend prázdnin na putimské faře.
 • V neděli 23. srpna ve 14.00 hod. byla poutní mše svatá u zříceniny kostela sv. Bartoloměje nad Běšiny. Hlavním celebrantem byl Mons. Miroslav Kratochvíl, okrskový vikář domažlický.
 • O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna nás navštívili přátelé z německého Bocholttu, pan Franz Borgers se souborem lesních rohů BUCINAE WESTFALICAE. V neděli 16. srpna nám bohoslužbu v 10.00 hodin zpestřili Haydnovou mší .
 • Poutní mši svatou v neděli 12. července celebroval tepelský opat J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz.
 • V sobotu  11. července se poutníci po mši svaté, kterou celebroval náš otec biskup František, setkali na zahradě Charity při společném grilování.
 • Ve středu 8. července v den klatovského zázraku před 330 lety jsme slavili mši svatou na místě zázraku v kapli „Chaloupka“. Hlavním celebrantem byl děkan karlštejnské kapituly P. Josef Pecinovský.
 • V sobotu 20. června proběhl výlet našich rodin do Plzně, kterého se zúčastnilo 43 farníků.
 • V neděli 14.června při mši svaté přistoupilo poprvé ke svatému přijímání 9 dětí.
 • V sobotu 13. června 2015 zaznělo v arciděkanském kostele v 19.00 hod. pod obrazem Panny Marie “Ordinárium k Panně Marii Klatovské“ v provedení Kolegia pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrenera.
 • V neděli 7. června skončil XIX. Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald, při kterém byli doprovázeny hudbou mše svaté v Klatovech od 8.5 do 7.6. 2015.
 • V sobotu 6. června v arciděkanském kostele byl v 18.00 hodin koncert pro místní Charitu.
 • Ve čtvrtek 4. června se naše farnost na pozvání otce biskupa zúčastnila slavnosti Těla a Krve Páně v plzeňské katedrále.
 • V pátek 29. května o „Noci kostelů“ byl v Klatovech otevřen Jezuitský kostel, Arciděkanský kostel a kaple „Chaloupka“.
 • V neděli 24. května o Slavnosti Seslání Ducha svatého doprovázel mši svatou Smíšený sbor Fontána z Mariánských Lázní.
 • V neděli 17. května při mši svaté v 10.00 hodin přijalo v jezuitském kostele svátost biřmování 23 našich farníků.
 • V sobotu 9. května v 19.00 hodin v arciděkanském kostele jsme se zaposlouchali do Barokních mariánských nešpor k Panně Marii Klatovské.
 • V pátek 1. května jako každý rok jsme spolu z domažlickým vikariátem putovali do Neukirchen, kde byla česká mše svatá u Loučimské Matky Boží.
 • V sobotu 25. dubna jsme přivítali dopoledne na klatovské faře naše přátele z bavorské farnosti Neukirchen, a poté jsme se společně zúčastnili mše svaté v plzeňské katedrále s plzeňským a řezenským biskupem.
 • V pátek 24. dubna nás navštívil misionář z Afriky indický kněz P. Georges Biju, který se modlil za nemocné.
 • Od pátku  24.4. do neděle 26.4. se konal v Klatovech již devátý ročník „ Barokních jezuitských Klatov.“ V sobotu celebroval v 17.00 hodin mši svatou provinciál P. Josef Stuchlý. V neděli byl hlavním celebrantem P. František Hylmar.
 • V sobotu 18. dubna v 18.00 hodin otec biskup Mons. František Radkovský požehnal kostel Narození Panny Marie v Klatovech po jeho opravě.
 • O květné neděli jako každý rok jsme se sešli v 15.00 hod. k pobožnosti Křížové cesty na Kalvárii v areálu nemocnice.
 • Ve středu 25.března k nám přijel ze spřátelené farnosti Neukirchen pastorační pomocník pan Hans-Peter Kaiser. Po mši svaté, ze slavnosti Zvěstování Páně, bylo setkání na faře s přednáškou na téma:  “Práce s mládeží“.
 • Ve čtvrtek 12. března 2015 na faře byla postní obnova, kterou vedl P. Alvaro Grammatica Th.D. biskupský vikář pro evangelizaci.
 • V sobotu 7. března se uskutečnil v Nýrsku čtrnáctý vikariátní dne klatovského vikariátu.
 • V sobotu 28. února 2015 v rámci duchovní obnovy byla na faře přednáška P. Vojtěcha Kodeta Th,D. O.Carm. “Pokušení dnešní doby“. V neděli pak 1.3. P. Vojtěch celebroval v 10.00 hodin mši svatou v jezuitském kostele.
 • V neděli 15. února 2015 při mši svaté v 10.00 hodin naše farnost dostala z rukou provinciála františkánů P. Jeronýma Františka Jurka, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků.
 • V pátek 13. února 2015 rodiny naší farnosti uspořádali na faře masopustní veselici za účasti mnoha masek.
 • Ve čtvrtek 5. února 2015 při mši svaté v charitním domě sloužil mši svatou na poděkování za deset let trvání tohoto domu, otec biskup Mons. František Radkovský.
 • V lednu 2015 se uskutečnila dvě modlitební ekumenická setkání.
 • V úterý 6. ledna 2015 o slavnosti Zjevení Páně byl po mši svaté koncert klatovské charity.
 • V pátek 2. ledna 2015 byla zahájena místní Charitou Tříkrálová sbírka. Koledníky přišel povzbudit do naší „Chaloupky“ starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a následně koledníkům požehnal generální vikář diecéze Mons. Josef Žák.

rok 2014

 • 26. 12. 2014 v 15.00 h provedení České mše vánoční (autora Jakuba Jana Ryby) v podání Smíšeného pěveckého sboru Šumava a Vánočního komorního orchestru se již tradičně těšilo velké účasti lidí.
 • Na Boží hod vánoční 25. 12. od 16 h se v jezuitském kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert „Vánoční hudba pro trubku a varhany“. Účinkovali: Venuše Dvořáková – soprán (solistka Divadla J. K. Tyla v Plzni), Tomáš Bastl – trubka, Vít Aschenbrenner – varhany. Jako host koncertu vystoupila Soubor sobcových fléten ZUŠ Nýrsko.
 • V sobotu 20. 12. se od 16.00 h konalo Žehnání Betlémského světla v jezuitském kostele.
 • V sobotu 13. 12. se uskutečnil v Klatovech Předvánoční dobročinný bazar, při kterém se vybralo 303.714,32 Kč na opravu arciděkanského kostela.
 • V pondělí 1. 12. se na faře uskutečnilo povídání o cestě do Santiago de Compostela.
 • Ve středu 12. 11. se uskutečnil koncert České písně z Plzně v jezuitském kostele na téma: Francouzská duchovní hudba 19. století a její inspirace.
 • V neděli 9. 11. od 15.30 h se konalo divadelní představení v kostele sv. Martina na Hůrce. Scénku o sv. Martinovi sehrály děti z dramatického kroužku ZŠ Čapkova Klatovy.
 • V neděli 19. 10. začala ve farnosti osmitýdenní duchovní obnova. Setkávání se konalo vždy v neděli od 17 h.
 • Ve čtvrtek 9. 10. navštívily farnost Klatovy děti z Mateřské školy sv. Mikuláše z Neukirchenu.
 • V úterý 7. 10. se na faře poprvé sešel Klub Ovečky – pro předškolní děti. Od té doby se schází každé úterý od 16.30 h.
 • V neděli 28. 9. v rámci Svatováclavských oslav byl v jezuitském kostele od 18 h koncert chlapeckého sboru Boni Pueri.
 • V sobotu 6. 9. navštívili naší farnosti členové organizace Ackermann-Gemeinde z Řezna. Program začínal v 19.30 h prohlídkou kostelů a historického centra města. Pak bylo společné posezení s českými farníky na faře.
 • V neděli 24. 8. byla pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin. Program začal mší svatou ve 14.30 h.
 • Ve dnech 12. 7. a 13. 7. probíhal hlavní program poutě k Panně Marii Klatovské, který vyvrcholil pontifikální mší svatou v sobotu 12. 7. v 15 h s následným procesím s obrazem Panny Marie historickou částí města.
 • V úterý 8. 7. – DEN VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU – mše svatá byla v kapli „Chaloupka“ – hlavní celebrant J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat tepelské kanonie.
 • V sobotu 21. 6 se konalo v Klatovech Diecézní setkání ministrantů. Program vedl bratr Juniper Oravec, františkán z Plzně.
 • V pátek 13. 6. od 18 h se konala poutní mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského v Dlažově. Kostel po celkové opravě požehnal otec biskup František Radkovský.
 • V sobotu 31. 5. se uskutečnila diecézní pouť do Neukirchen.
 • V pátek 23. 5. proběhla v Klatovech Noc kostelů. Program byl v arciděkanském kostele od 19 h.
 • Ve čtvrtek 22. 5. od 17 h byla v rámci Křesťanského vzdělávacího a školícího střediska na faře přednáška bavorského novináře Haymo Richtera: ZPÁTKY DO EVROPY aneb JAK SE HROUTILA ŽELEZNÁ OPONA.
 • V sobotu 10. 5. byl Den klatovského vikariátu v Bolešinech. Program vedlo společenství Koinonie Jan Křtitel z Plzně – Litic.
 • V květnu probíhala duchovní obnova vedená společenstvím Koinonie Jan Křtitel. Ve 4 cyklech vždy ve čtvrtek od 18 h na faře v Klatovech.
 • V sobotu 26. 4. v rámci Sympozia Barokní jezuitské Klatovy  2014 bylo v jezuitském kostele při mši svaté slouženo requiem za členy jezuitského řádu.
 • V sobotu 26. 4. proběhlo v domě Pokojného stáří v Klatovech setkání koledníků tříkrálové sbírky za účasti generálního vikáře Mons. Josefa Žáka.
 • Na Velikonoční pondělí 21. 4. si naše společenství rodin domluvilo velikonoční vycházku na klatovskou Hůrku.
 • Tradiční adorace u Ježíšova hrobu probíhala od 20 hodin Velkého pátku do 18 hodin Bílé soboty.
 • V pondělí 14. 4. od 18 h byla první Mariánská pobožnost a modlitba růžence v kapli Zjevení Panny Marie „Chaloupce“. Koná se vždy první pondělí v měsíci od 18 h od dubna do října.
 • Ve čtvrtek 10.4. byla na faře beseda na téma: „Sdružení Ackermann-gemeinde v Řezně“. O činnosti hovořil její předseda Leonhard Fuchs.
 • Ve čtvrtek 13. 3. od 17.00 h proběhla v Křesťanském vzdělávacím a školícím středisku na faře v Klatovech přednáška: Život františkánského řádu dnes. O františkánské spiritualitě žité v dnešní době hovořil P. Konrad Abramowicz, OFM z františkánského kláštera v Neukirchenu b. Hl. Blut.
 • V sobotu 22. února se uskutečnil na faře v Klatovech karneval pro děti.
 • V neděli 16. 2. začala devítitýdenní duchovní obnova ve společenství v Běšinech.
 • V neděli 2. 2. v 8.30 h byla poprvé mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského v Dlažově po proběhlé opravě.
 • Ve čtvrtek 30. 1. proběhlo další pokračování duchovní formace pod vedením Koinonie Jana Křtitele (čtyřtýdenní cyklus).
 • Ve středu 29. 1. jsme na klatovské faře besedovali nad dopisem našeho otce biskupa.
 • V neděli 26. 1. v 17 h se uskutečnilo první setkání společenství v Běšinech.
 • Na Slavnost Zjevení Páně v pondělí 6. 1. od 19 h se v jezuitském kostele konal Koncert Tříkrálové sbírky. Účinkovali: smíšený pěvecký sbor Šumavan, dětský pěvecký sbor Sedmikrásky, pěvecký sbor Fialky.
 • V neděli 5. 1. od 19.30 h bylo v jezuitském kostele provedeno koncertní představení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v provedení Kolegia pro duchovní hudbu.
 • V pátek 3. 1. 2014 bylo v arciděkanském kostele žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky.

rok 2013

 • Ve čtvrtek 26. 12. soubor Šumavan uvedl Koncertní provedení České mše vánoční od J. J. Ryby v arciděkanském kostele.
 • Ve Slavíkovicích byl 26.12. Vánoční koncert mrákovského souboru (staročeské koledy).
 • Soubor Šumavan vystoupil 26.12. také v Štěpánovicích.
 • Ve středu 25.12. se uskutečnil Vánoční koncert Kolegia pro duchovní hudbu v jezuitském kostele.
 • Na Štědrý den byl v Klatovech v arciděkanském kostele tradiční flétnový koncert vánočních koled.
 • V pondělí 23. 12. v 16 h bylo v jezuitském kostele žehnání Betlémského světla.
 • Ve čtvrtek 19. 12. se uskutečnil Adventní koncert dětí ZUŠ v Klatovech v arciděkanském kostele.
 • V neděli 15. 12. od 18.30 h se v kostele v Běšinech konal koncert studentů gymnázia.
 • Ve čtvrtek 12.12.2013 byl v arciděkanském kostele Adventní koncert dětí Oblastní charity Klatovy a ZŠ Klatovy, Čapkova ul.
 • čtvrtek 12. 12. se uskutečnil Koncert pro charitu, ve kterém účinkovali děti ze ZŠ Čapkova ul.
 • Ve čtvrtek 12. 12. byla na faře Vánoční besídka dětí MŠ. Mohli jsme si poslechnout básničky a písničky našich nejmenších.
 • Ve čtvrtek 5. 12. se na faře uskutečnila Mikulášská besídka pro děti.
 • V sobotu 16.11.2013 se v arciděkanském kostele uskutečnil koncert gospelové skupiny
  „Oh Jessas…“ze Sattelbogenu (SRN).
 • V neděli 10. listopadu byla slavena poutní mše svatá v kostele sv. Martina na Hůrce.
 • V sobotu 13.07. se konala pouť k Panně Marii Klatovské.
 • V pondělí 8.07. v DEN VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU byla poutní mše svatá
  v kapli „Chaloupka“.
 • V sobotu 22.06. proběhl v arciděkanském kostele Narození Panny Marie koncert souborů Šumavan a Prácheň.
 • V sobotu 22.06. byly rodiny naší farnosti na výletě v Neukirchen na Hohenbogen.
 • V úterý 18.06. se uskutečnil koncert studentů gymnázia v kostele sv. Martin na Hůrce.
 • V neděli 16.06. v 15.00 hod. v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce slavil novokněz Ivan Pavlíček primiční mši svatou. Po mši svaté bylo posezení na faře.
 • V sobotu 15.06. přijal kněžské svěcení náš jáhen Mgr. Ivan Pavlíček v kostele svatého Jana Nepomuckého v Plzni
 • První svaté přijímání dětí bylo při mši svaté v jezuitském kostele v neděli 09.06.
 • V pátek 7.06. se uslkutečnila druhá část akce „Zpíváme a tvoříme s nejmenšími“ na klatovské faře.
 • V sobotu 1.6.2013 proběhl Dětský den v areálu charity.
 • V pátek 24.5.2013 se v kostele Neposkvrněného početí
  Panny Marie a sv. Ignáce uskutečnila Noc kostelů.
 • Ve čtvrtek 9. 5. se na faře uskutečnila besídka dětí z Mateřské školy ke Dni matek.
 • Diecézní pouť v Kladrubech byla 8. 5. 2013.
 • V pondělí 6. 5. proběhla na faře tvořivá dílna „Maminko, mám tě v srdci“, kde si děti vyráběly dárky pro své maminky ke Dni matek.
 • V pátek 3.5.2013 proběhla akce „Zpíváme a tvoříme s nejmenšími“.
 • Česká pouť do poutního místa Neukirchen b. hl. Blut se uskutečnila 1.5.2013.
 • Ve dnech 25.4., 2.5. byla na faře Jarní duchovní obnova.
 • Ve dnech 26.4. – 28.4.2013 proběhlo sympozium Barokní jezuitské Klatovy.
 • V úterý 23.4.2013 byla na faře přednáška Erwina Wierera. „Hammern – Hamry – 20 let spolupráce“.