Uskutečnilo se…

rok 2018

  • 6. – 7. – 8. července uběhlo 333 let od klatovského zázraku krve na obrazu Panny Marie. Již tradiční pouti se zúčastnili jako hlavní celebranti. Opat Zdeněk Lobkowicz, P. Vojtěch Kodet O. Carm,  Mons. Josef Žák.
  • V úterý 26. června po mši svaté se sešla naše společenství, která se setkávají pravidelně každý týden nad Písmem svatým ke společnému grilování na dvorečku naší fary.
  • O státním svátku 1. května po mši svaté v 10. 00 hodin se setkali naši farníci na dvorečku fary, kde spolu prožili celé odpoledne.
  • V neděli 4. března při mši svaté v Klatovech se zúčastnili naši čekatelé křtu obřadu 1. skrutinií.
  • V sobotu 3. března proběhl Den klatovského vikariátu v Plánici.
  • Ve středu 28. února za účasti plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba a místostarosty města Ing. Václava Chrousta byla na faře v Klatovech podepsána smlouva s vedoucím firmy, která bude opravovat jezuitský kostel.
  • V neděli 18. února o 1. neděli postní  při mši svaté v Klatovech byli přijati obřadem tři naši katechumeni mezi čekatele křtu.
  • Ve středu 24. ledna v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se setkali v podvečer ke společné ekumenické modlitbě v kostele v Nýrsku.
  • V pátek 5. ledna v arciděkanském kostele se uskutečnil koncert pro Charitu.
  • Ve čtvrtek 4. ledna 2018 zahájil otec biskup František  spolu se starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem Tříkrálovou sbírku v Klatovech.

  rok 2017

  • V neděli 31. prosince o svátku Svaté rodiny, se rodiny naši farnosti sešli po mši svaté  ke společnému posezení na faře.
  • O třetí neděli adventní 17. prosince P. Ivan požehnal na klatovském náměstí Betlémské světlo.
  • V sobotu 16. prosince bylo od 15.00 hodin na faře setkání členů živého růžence.
  • V adventní době každou sobotu byla v Klatovech v 7.00 hodin mše svatá s rorátními zpěvy.
  • Ve čtvrtek 14. prosince po raní mši svaté v 8.00 hodin bylo na faře krátké předvánoční divadelní vystoupení dětí z mateřské školky.
  • V sobotu 9. prosince pořádalo město Klatovy předvánoční bazar. Výtěžek bude věnován na vybavení kaple „Chaloupka“.
  • V neděli 3. prosince se nám představili po mši svaté naši tři kandidáti do katechumenátu, kteří budou otcem biskupem Tomášem přijati 17. prosince 2017 v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni v 10.30 hodin obřadem přijati do katechumenátu.
  • V neděli 3. prosince byl od 11.00  do 16.00 hodin na klatovské faře adventní prodej knih.
  • V pátek 3. listopadu byla slavena mše svatá za zemřelé v katakombách. Mši svatou sloužil otec biskup Tomáš.
  • O Misijní neděli 22. 10. klub „Ovečky“ poslal na misie z výtěžku „misijního koláče“ 4 400,- Kč.
  • V sobotu 16. září o památce svaté Ludmily jsme se zúčastníme autobusem Diecézní pouti v klášteře v Teplé,
  • Poslední srpnový víkend prožily naše rodiny s dětmi na putimské faře
  • Ve čtvrtek 24. srpna při slavnosti sv. Bartoloměje v naší katedrále, poděkoval při poutní mši svaté otec biskup Tomáš Bohu u příležitosti výročí svých padesátých narozenin.
  • Od soboty 19. srpna prožili naši mladší ministranti týden v Horní Blatné na ministranstském táboře.
  • V pátek 21. července v 9.00 hodin náš otec biskup Tomáš požehnal v Klatovech kámen Svatojakubské cesty.
  • Ve dnech 7. července až 9. července proběhla v našem městě již po 332. pouť ke klatovské Panně Marii.
  • V neděli 2. července naše farnost poděkovala v jezuitském kostele ve mši svaté při Te deum za milosti získané v tomto kostele s prosbou o zdárnou opravu tohoto chrámu. Kostel bude z důvodu opravy na dva roky uzavřen.Obě nedělní mše svaté budou v arciděkanském kostele.
  • V pátek 9. června 2017 o  „Noci  kostelů“, vystopili v jezuitském kostele trubači pražské hradní stráže, dětský sbor „Sedmikrásky“, skupina „Plamínky“, bylo otevřeno podzemí kostela – katakomby a na závěr prohlídka vystavených tří klatovských bedlémů v arciděkanském kostele.
  • V sobotu 3. června v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého jsme se sešli v jezuitském kostele k modlitbě a adoraci s prosbou o dary Ducha svatého pro naši farnost.
  • V sobotu 13. května o památce Panny Marie Fatimské se našich 80 farníků  vydalo na celodenní pouť na Svatou Horu.
  • V sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna při Jezuitských barokních Klatovech nás opět navštívili bratři jezuité, kteří v sobotu slavili mši svatou za zemřelé, kteří jsou pohřbeni v katakombách. V neděli slavil mši svatou emeritní biskup Mons. František Radkovský. Večerního programu se zúčastnil náš otec biskup Mons. Tomáš Holub.
  • v pátek 17. března jsme se ve farnosti sešli při Postním zastavení. Zhruba sedmdesáti posluchačům slovem posloužil Mons. Josef Žák.
  • v sobotu 4. března se celý náš vikariát sešel ve Švihově při 14. vikariátním dnu.
  • v sobotu 18. února proběhl na faře v Klatovech dětský karneval.
  • v neděli 12. února při mši svaté v Běšinech přijalo svátost pomazání nemocných 8 farníků.
  • v sobotu 11. února  při slavení památky Panny Marie Lurdské přijalo společně svátost pomazání nemocných našich 19 farníků.
  • V pátek 3. února o památce svatého Blažeje, biskupa a mučedníka bylo udíleno Svatoblažejské požehnání.
  • Ve čtvrtek 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu při večerní mši svaté bylo žehnání svící /hromniček/.
  • V pátek 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně se jako vždy žehnala voda, křída a kadidlo. Po mši svaté v 19.00 hodin byl v jezuitském kostele koncert Charity na podporu Tříkrálové sbírky.
  • Ve středu 4. ledna požehnal otec biskup za přítomnosti pana starosty a obou místostarostů na náměstí koledníkům Tříkrálové sbírky.

  rok 2016

  • V pátek 30. prosince o svátku Svaté Rodiny při mši svaté byla obnova manželského slibu.
  • V sobotu 24. prosince přede mší svatou v 15.30 hod. v Arciděkanském kostele jako každý rok vystoupilo 15 flétnistek.
  • V sobotu 17. prosince v 17.00 hodin přinesli klatovští skauti Betlémské světlo do jezuitského kostela kde bylo požehnáno za účasti mnoha obyvatel Klatov, kteří si světlo odnesli do svých domovů.
  • Ve čtvrtek 8. prosince slavil v 10.00 hodin mši svatou v charitním domě náš emeritní biskup František. Po té mezi klienty a zaměstnanci strávil celý den.
  • V sobotu 4. prosince a v neděli 5. prosince proběhl na faře v Klatovech adventní prodej knih.
  • V pátek  26. listopadu a v sobotu a 27. listopadu proběhlo v Klatovech sympozium o německo-českých vztazích, kterého se zúčastnil řezenský biskup a naši dva biskupové. Otec biskup Tomáš zakončil v sobotu sympozium mši svatou.
  • O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu byla pokřtěna při mši svaté naše katechumenka Pavlína.
  • V neděli 13. listopadu v arciděkanském kostele proběhla děkovná mše svatá za prožitý rok Božího milosrdenství u nás v Klatovech.
  • V sobotu 5. listopadu připutovali k naší Bráně Božího milosrdenství poutníci z Plánice a Švihova.
  • Ve čtvrtek 3. listopadu se setkal otec biskup Tomáš s pracovníky Charity a navštívil všechny klienty. Od 17.00 hodin slavil mši svatou za zemřelé v našich jezuitských katakombách.
  • Ve středu 2. listopadu jsme se setkali na klatovském hřbitově v 19.00 hodin k modlitbě za zemřelé.
  • V neděli 30. října odpoledne proběhla v okolí Klatov na sedmi hřbitovech pobožnost za naše věrné zemřelé. Poděkování patří také našim akolytům, kteří některé pobožnosti vedli.
  • V neděli 30. října naší farnost navštívilo 6 bohoslovců Arcibiskupského semináře v Praze spolu se svým spirituálem Mon. Josefem Žákem. Po společně slavené mši svaté se bohoslovci setkali s farníky a prohlédli si naše církevní památky.
  • v sobotu 1. října připutovali ke klatovské bráně Božího milosrdenství poutníci z farnosti Klenčí a Horšovský Týn.
  • od pátku 30. září do neděle, deseti-členná skupinka naší mládeže s otcem Ivanem trávila v klášteře ve Štěkni.
  • Ve středu 27. září se několik farníků zúčastnilo Národní pouti ve Staré Boleslavi.
  • V sobotu 3. září proběhla v klášteře v Teplé diecézní pouť s naším biskupem Tomášem. Společně autobusem z farnosti nás cestovalo 43 farníků. Několik rodin jelo vlastním autem.
  • V neděli 28. srpna se uskutečnila tradiční pouť ke cti sv. Bartoloměje u zbořeného kostela sv. Bartoloměje u Běšin. Hlavním celebrantem byl P. Vendelín Zboroň.
  • Od pátku 26. do neděle 28. srpna se setkalo kolem 50-ti našich farníků /rodiny s dětmi/ na Putimské faře.
  • V sobotu 6. srpna o svátku Proměnění Páně prošli v Klatovech Branou Božího milosrdenství poutníci z nýrské farnosti. Následně slavili mši svatou.
  • V neděli 10. července v 10.00 hodin celebroval poutní mši svatou Mons. Michael Slavík, pražský biskupský vikář pro pastoraci.
  • V sobotu 9. července v 15.00 hodin celebroval poutní mši svatou Miloslav kardinál Vlk a Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.
  • V pátek 8. července v den 331 výročí  od klatovského zázraku celebroval v kapli „Chaloupka“ Mši svatou v 18.00 hodin J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. opat tepelské kanonie.
  • Ve čtvrtek 30.6. proběhlo na faře předprázdninové setkání všech farníků na kterém jsme společně grilovali.
  • V neděli 26.6. ranní mši svatou v 10.00 hodin celebroval náš otec biskup Mons. Tomáš Holub. Po mši svaté se setkal s farníky na faře.
  • V sobotu 11.6. zaznělo v jezuitském kostele Te Deum na ukončení letošního festivalu.
  • V sobotu 11. 6. několik našich rodin společně prožily s dětmi sobotu na Špičáku.
  • V sobotu 4.6. připutovali k Bráně Božího milosrdenství poutníci z domažlické farnosti.
  • V sobotu 28. května připutovali k Bráně Božího milosrdenství poutníci od salesiánů z Plzně.
  • V sobotu 7. května naše farnost putovala spolu s domažlickým vikariátem na českou pouť do Neukirchen.
  • v sobotu 30. dubna jsme autobusem cestovali na svěcení našeho nového biskupa Mons. Tomáše Holuba do plzeňské katedrály.
  • v neděli 24. dubna celebroval mši svatou otec biskup Mons. František Radkovský spolu s provinciálem jezuitů P. Josefem Stuchlým a P. Miroslavem Heroldem.
  • v sobotu 23. dubna bylo v rámci Barokních jezuitských Klatov slaveno při mši svaté v 17.00 hodin requiem za zemřelé klatovské jezuity. Hlavním celebrantem byl provinciál řádu P. Josef Stuchlý.
  • v sobotu 2. dubna připutovali k Bráně milosrdenství do Klatov poutníci farností Mrákov a Kdyně. Mši svatou slavili v 10.00 hodin.
  • V sobotu 5. března proběhl v Klatovech 15. vikariátní den. Ve 14.30 hod. otevřel v kostele Narození Panny Marie otec biskup Mons. František Radkovský Bránu Božího milosrdenství.
  • V pátek 19. února proběhla na faře postní rekolekce s pověřeným misionářem  P. Augustínem Kováčikem, převorem tepelského kláštera. Rekolekce byla zaměřena k Roku Božího milosrdenství.
  • V sobotu 6. února v 10.00 hodin bylo setkání mladších ministrantů. Odpoledne od 15.00 hodin byl na faře karneval pro rodiny.
  • V pátek 5. února bylo setkání akolytů a starších ministrantů. Na programu byl vikariátní den.
  • Ve středu 3. února při mši svaté v 17.00 hodin, o památce sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se udělovalo Svatoblažejské požehnání.
  • V úterý 2. února jsme slavili v 17.00 hodin při mši svaté v arciděkanském kostele svátek Uvedení Páně do chrámu.
  • Ve čtvrtek 21.1. jsme se sešli v 18.00 hodin na klatovské faře k modlitbě v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.
  • V pátek 8.1. byla přede mší svatou v jezuitském kostele v 15.30 h. hodinová adorace před NSO a možnost přistoupit ke svátosti smíření.
  • 8.1. v rámci aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme se zúčastnili setkání v Českobratrské c. evangelické v Merklíně.
  • 6. 1. v 18.00 hodin bylo v Českobratrské církvi ekumenické setkání křesťanů s modlitbou za jednotu křesťanů.
  • ve středu 6.ledna v jezuitském kostele byl koncert dětí ZŠ na podporu Tříkrálové sbírky.
  • ve středu 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně byla při mši svaté v děkanském kostele Tříkrálová sbírka Charity.

  rok 2015

  • O svátku Svaté Rodiny Marie , Josefa a Ježíše v neděli 27. prosince po mši svaté se sešla ve velkém počtu farní rodina v arciděkanském kostele při zpívání koled u Betléma.
  • V sobotu 26. prosince zazněla v arciděkanském kostele v 15.00 hodin Rybova vánoční mše v podání sboru Šumavan.
  • V pátek 25. prosince zazněl v jezuitském kostele vánoční koncert pro trubku a varhany pod vedením PhD.Víta Aschenbrennera.
  • Půlnoční bohoslužbu slova doprovázela Rybova mše vánoční pod vedením Ing. Pavla Hřebce.
  • Ve čtvrtek 24. prosince půl hodiny před mší svatou z vigilie slavnosti Narození Páně mělo hudební vystoupení několik klatovských flétnistek. Mši svatou doprovodil farní sbor „Plamínky.“
  • V sobotu 19. 12. v 17.00 hodin přinesli do jezuitského kostela klatovští skauti Betlémské světlo, které po požehnání bylo za zpěvu koled odnášeno do klatovských domovů. Před obřadem žehnání světla zpívali „Plamínky“.
  • O adventních sobotách byla vždy v 6.00 hodin v arciděkanském kostele mše svatá se zpěvy staročeských rorátů. Po mši svaté se účastníci setkávali při společné snídani na faře.
  • V neděli 13.prosince od 17.00 hodin byl v jezuitském kostele adventní koncert Dětského pěveckého sboru.
  • O třetí neděli adventní/Gaudete/ 13. prosince byla přijata při mši svaté do katechumenátu Pavlína Kotlanová. Mši svatou doprovázel sbor Kolegium duchovní hudby pod vedením Víta Aschenbrenera.
  • V úterý 8. prosince v 17.00 hodin v jezuitském kostele k nám zavítal Mons. Josef Žák, generální vikář a slavil s naší farní rodinou poutní mši svatou a slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
  • Ve dnech 5. a 6. prosince proběhl na faře v Klatovech adventní prodej duchovní literatury.
  • O prvním pátku v měsíci bylo setkání akolytů a starších ministrantů na klatovské faře.
  • O první adventní neděli 29. listopadu se uskutečnil adventní koncert našich přátel z německého Neukirchenu.
  • V pátek 27. listopadu po mši svaté v 17.00 hodin nás uvedl do adventní doby při rekolekci Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské diecéze.
  • O slavnosti sv. Václava 28.9. naše farnost byla autobusem na Národní pouti ve Staré Boleslavi.
  • V sobotu 5. září se naše farnost zúčastnila autobusem a několika auty  “Diecézní pouti“ v klášteře Teplé.
  • Od pátku 28.8. rodiny s dětmi naší farnosti prožily poslední víkend prázdnin na putimské faře.
  • V neděli 23. srpna ve 14.00 hod. byla poutní mše svatá u zříceniny kostela sv. Bartoloměje nad Běšiny. Hlavním celebrantem byl Mons. Miroslav Kratochvíl, okrskový vikář domažlický.
  • O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna nás navštívili přátelé z německého Bocholttu, pan Franz Borgers se souborem lesních rohů BUCINAE WESTFALICAE. V neděli 16. srpna nám bohoslužbu v 10.00 hodin zpestřili Haydnovou mší .
  • Poutní mši svatou v neděli 12. července celebroval tepelský opat J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz.
  • V sobotu  11. července se poutníci po mši svaté, kterou celebroval náš otec biskup František, setkali na zahradě Charity při společném grilování.
  • Ve středu 8. července v den klatovského zázraku před 330 lety jsme slavili mši svatou na místě zázraku v kapli „Chaloupka“. Hlavním celebrantem byl děkan karlštejnské kapituly P. Josef Pecinovský.
  • V sobotu 20. června proběhl výlet našich rodin do Plzně, kterého se zúčastnilo 43 farníků.
  • V neděli 14.června při mši svaté přistoupilo poprvé ke svatému přijímání 9 dětí.
  • V sobotu 13. června 2015 zaznělo v arciděkanském kostele v 19.00 hod. pod obrazem Panny Marie “Ordinárium k Panně Marii Klatovské“ v provedení Kolegia pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrenera.
  • V neděli 7. června skončil XIX. Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald, při kterém byli doprovázeny hudbou mše svaté v Klatovech od 8.5 do 7.6. 2015.
  • V sobotu 6. června v arciděkanském kostele byl v 18.00 hodin koncert pro místní Charitu.
  • Ve čtvrtek 4. června se naše farnost na pozvání otce biskupa zúčastnila slavnosti Těla a Krve Páně v plzeňské katedrále.
  • V pátek 29. května o „Noci kostelů“ byl v Klatovech otevřen Jezuitský kostel, Arciděkanský kostel a kaple „Chaloupka“.
  • V neděli 24. května o Slavnosti Seslání Ducha svatého doprovázel mši svatou Smíšený sbor Fontána z Mariánských Lázní.
  • V neděli 17. května při mši svaté v 10.00 hodin přijalo v jezuitském kostele svátost biřmování 23 našich farníků.
  • V sobotu 9. května v 19.00 hodin v arciděkanském kostele jsme se zaposlouchali do Barokních mariánských nešpor k Panně Marii Klatovské.
  • V pátek 1. května jako každý rok jsme spolu z domažlickým vikariátem putovali do Neukirchen, kde byla česká mše svatá u Loučimské Matky Boží.
  • V sobotu 25. dubna jsme přivítali dopoledne na klatovské faře naše přátele z bavorské farnosti Neukirchen, a poté jsme se společně zúčastnili mše svaté v plzeňské katedrále s plzeňským a řezenským biskupem.
  • V pátek 24. dubna nás navštívil misionář z Afriky indický kněz P. Georges Biju, který se modlil za nemocné.
  • Od pátku  24.4. do neděle 26.4. se konal v Klatovech již devátý ročník „ Barokních jezuitských Klatov.“ V sobotu celebroval v 17.00 hodin mši svatou provinciál P. Josef Stuchlý. V neděli byl hlavním celebrantem P. František Hylmar.
  • V sobotu 18. dubna v 18.00 hodin otec biskup Mons. František Radkovský požehnal kostel Narození Panny Marie v Klatovech po jeho opravě.
  • O květné neděli jako každý rok jsme se sešli v 15.00 hod. k pobožnosti Křížové cesty na Kalvárii v areálu nemocnice.
  • Ve středu 25.března k nám přijel ze spřátelené farnosti Neukirchen pastorační pomocník pan Hans-Peter Kaiser. Po mši svaté, ze slavnosti Zvěstování Páně, bylo setkání na faře s přednáškou na téma:  “Práce s mládeží“.
  • Ve čtvrtek 12. března 2015 na faře byla postní obnova, kterou vedl P. Alvaro Grammatica Th.D. biskupský vikář pro evangelizaci.
  • V sobotu 7. března se uskutečnil v Nýrsku čtrnáctý vikariátní dne klatovského vikariátu.
  • V sobotu 28. února 2015 v rámci duchovní obnovy byla na faře přednáška P. Vojtěcha Kodeta Th,D. O.Carm. “Pokušení dnešní doby“. V neděli pak 1.3. P. Vojtěch celebroval v 10.00 hodin mši svatou v jezuitském kostele.
  • V neděli 15. února 2015 při mši svaté v 10.00 hodin naše farnost dostala z rukou provinciála františkánů P. Jeronýma Františka Jurka, ostatky čtrnácti pražských františkánských mučedníků.
  • V pátek 13. února 2015 rodiny naší farnosti uspořádali na faře masopustní veselici za účasti mnoha masek.
  • Ve čtvrtek 5. února 2015 při mši svaté v charitním domě sloužil mši svatou na poděkování za deset let trvání tohoto domu, otec biskup Mons. František Radkovský.
  • V lednu 2015 se uskutečnila dvě modlitební ekumenická setkání.
  • V úterý 6. ledna 2015 o slavnosti Zjevení Páně byl po mši svaté koncert klatovské charity.
  • V pátek 2. ledna 2015 byla zahájena místní Charitou Tříkrálová sbírka. Koledníky přišel povzbudit do naší „Chaloupky“ starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a následně koledníkům požehnal generální vikář diecéze Mons. Josef Žák.

  rok 2014

  • 26. 12. 2014 v 15.00 h provedení České mše vánoční (autora Jakuba Jana Ryby) v podání Smíšeného pěveckého sboru Šumava a Vánočního komorního orchestru se již tradičně těšilo velké účasti lidí.
  • Na Boží hod vánoční 25. 12. od 16 h se v jezuitském kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert „Vánoční hudba pro trubku a varhany“. Účinkovali: Venuše Dvořáková – soprán (solistka Divadla J. K. Tyla v Plzni), Tomáš Bastl – trubka, Vít Aschenbrenner – varhany. Jako host koncertu vystoupila Soubor sobcových fléten ZUŠ Nýrsko.
  • V sobotu 20. 12. se od 16.00 h konalo Žehnání Betlémského světla v jezuitském kostele.
  • V sobotu 13. 12. se uskutečnil v Klatovech Předvánoční dobročinný bazar, při kterém se vybralo 303.714,32 Kč na opravu arciděkanského kostela.
  • V pondělí 1. 12. se na faře uskutečnilo povídání o cestě do Santiago de Compostela.
  • Ve středu 12. 11. se uskutečnil koncert České písně z Plzně v jezuitském kostele na téma: Francouzská duchovní hudba 19. století a její inspirace.
  • V neděli 9. 11. od 15.30 h se konalo divadelní představení v kostele sv. Martina na Hůrce. Scénku o sv. Martinovi sehrály děti z dramatického kroužku ZŠ Čapkova Klatovy.
  • V neděli 19. 10. začala ve farnosti osmitýdenní duchovní obnova. Setkávání se konalo vždy v neděli od 17 h.
  • Ve čtvrtek 9. 10. navštívily farnost Klatovy děti z Mateřské školy sv. Mikuláše z Neukirchenu.
  • V úterý 7. 10. se na faře poprvé sešel Klub Ovečky – pro předškolní děti. Od té doby se schází každé úterý od 16.30 h.
  • V neděli 28. 9. v rámci Svatováclavských oslav byl v jezuitském kostele od 18 h koncert chlapeckého sboru Boni Pueri.
  • V sobotu 6. 9. navštívili naší farnosti členové organizace Ackermann-Gemeinde z Řezna. Program začínal v 19.30 h prohlídkou kostelů a historického centra města. Pak bylo společné posezení s českými farníky na faře.
  • V neděli 24. 8. byla pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin. Program začal mší svatou ve 14.30 h.
  • Ve dnech 12. 7. a 13. 7. probíhal hlavní program poutě k Panně Marii Klatovské, který vyvrcholil pontifikální mší svatou v sobotu 12. 7. v 15 h s následným procesím s obrazem Panny Marie historickou částí města.
  • V úterý 8. 7. – DEN VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU – mše svatá byla v kapli „Chaloupka“ – hlavní celebrant J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat tepelské kanonie.
  • V sobotu 21. 6 se konalo v Klatovech Diecézní setkání ministrantů. Program vedl bratr Juniper Oravec, františkán z Plzně.
  • V pátek 13. 6. od 18 h se konala poutní mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského v Dlažově. Kostel po celkové opravě požehnal otec biskup František Radkovský.
  • V sobotu 31. 5. se uskutečnila diecézní pouť do Neukirchen.
  • V pátek 23. 5. proběhla v Klatovech Noc kostelů. Program byl v arciděkanském kostele od 19 h.
  • Ve čtvrtek 22. 5. od 17 h byla v rámci Křesťanského vzdělávacího a školícího střediska na faře přednáška bavorského novináře Haymo Richtera: ZPÁTKY DO EVROPY aneb JAK SE HROUTILA ŽELEZNÁ OPONA.
  • V sobotu 10. 5. byl Den klatovského vikariátu v Bolešinech. Program vedlo společenství Koinonie Jan Křtitel z Plzně – Litic.
  • V květnu probíhala duchovní obnova vedená společenstvím Koinonie Jan Křtitel. Ve 4 cyklech vždy ve čtvrtek od 18 h na faře v Klatovech.
  • V sobotu 26. 4. v rámci Sympozia Barokní jezuitské Klatovy  2014 bylo v jezuitském kostele při mši svaté slouženo requiem za členy jezuitského řádu.
  • V sobotu 26. 4. proběhlo v domě Pokojného stáří v Klatovech setkání koledníků tříkrálové sbírky za účasti generálního vikáře Mons. Josefa Žáka.
  • Na Velikonoční pondělí 21. 4. si naše společenství rodin domluvilo velikonoční vycházku na klatovskou Hůrku.
  • Tradiční adorace u Ježíšova hrobu probíhala od 20 hodin Velkého pátku do 18 hodin Bílé soboty.
  • V pondělí 14. 4. od 18 h byla první Mariánská pobožnost a modlitba růžence v kapli Zjevení Panny Marie „Chaloupce“. Koná se vždy první pondělí v měsíci od 18 h od dubna do října.
  • Ve čtvrtek 10.4. byla na faře beseda na téma: „Sdružení Ackermann-gemeinde v Řezně“. O činnosti hovořil její předseda Leonhard Fuchs.
  • Ve čtvrtek 13. 3. od 17.00 h proběhla v Křesťanském vzdělávacím a školícím středisku na faře v Klatovech přednáška: Život františkánského řádu dnes. O františkánské spiritualitě žité v dnešní době hovořil P. Konrad Abramowicz, OFM z františkánského kláštera v Neukirchenu b. Hl. Blut.
  • V sobotu 22. února se uskutečnil na faře v Klatovech karneval pro děti.
  • V neděli 16. 2. začala devítitýdenní duchovní obnova ve společenství v Běšinech.
  • V neděli 2. 2. v 8.30 h byla poprvé mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského v Dlažově po proběhlé opravě.
  • Ve čtvrtek 30. 1. proběhlo další pokračování duchovní formace pod vedením Koinonie Jana Křtitele (čtyřtýdenní cyklus).
  • Ve středu 29. 1. jsme na klatovské faře besedovali nad dopisem našeho otce biskupa.
  • V neděli 26. 1. v 17 h se uskutečnilo první setkání společenství v Běšinech.
  • Na Slavnost Zjevení Páně v pondělí 6. 1. od 19 h se v jezuitském kostele konal Koncert Tříkrálové sbírky. Účinkovali: smíšený pěvecký sbor Šumavan, dětský pěvecký sbor Sedmikrásky, pěvecký sbor Fialky.
  • V neděli 5. 1. od 19.30 h bylo v jezuitském kostele provedeno koncertní představení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v provedení Kolegia pro duchovní hudbu.
  • V pátek 3. 1. 2014 bylo v arciděkanském kostele žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky.

  rok 2013

  • Ve čtvrtek 26. 12. soubor Šumavan uvedl Koncertní provedení České mše vánoční od J. J. Ryby v arciděkanském kostele.
  • Ve Slavíkovicích byl 26.12. Vánoční koncert mrákovského souboru (staročeské koledy).
  • Soubor Šumavan vystoupil 26.12. také v Štěpánovicích.
  • Ve středu 25.12. se uskutečnil Vánoční koncert Kolegia pro duchovní hudbu v jezuitském kostele.
  • Na Štědrý den byl v Klatovech v arciděkanském kostele tradiční flétnový koncert vánočních koled.
  • V pondělí 23. 12. v 16 h bylo v jezuitském kostele žehnání Betlémského světla.
  • Ve čtvrtek 19. 12. se uskutečnil Adventní koncert dětí ZUŠ v Klatovech v arciděkanském kostele.
  • V neděli 15. 12. od 18.30 h se v kostele v Běšinech konal koncert studentů gymnázia.
  • Ve čtvrtek 12.12.2013 byl v arciděkanském kostele Adventní koncert dětí Oblastní charity Klatovy a ZŠ Klatovy, Čapkova ul.
  • čtvrtek 12. 12. se uskutečnil Koncert pro charitu, ve kterém účinkovali děti ze ZŠ Čapkova ul.
  • Ve čtvrtek 12. 12. byla na faře Vánoční besídka dětí MŠ. Mohli jsme si poslechnout básničky a písničky našich nejmenších.
  • Ve čtvrtek 5. 12. se na faře uskutečnila Mikulášská besídka pro děti.
  • V sobotu 16.11.2013 se v arciděkanském kostele uskutečnil koncert gospelové skupiny
   „Oh Jessas…“ze Sattelbogenu (SRN).
  • V neděli 10. listopadu byla slavena poutní mše svatá v kostele sv. Martina na Hůrce.
  • V sobotu 13.07. se konala pouť k Panně Marii Klatovské.
  • V pondělí 8.07. v DEN VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU byla poutní mše svatá
   v kapli „Chaloupka“.
  • V sobotu 22.06. proběhl v arciděkanském kostele Narození Panny Marie koncert souborů Šumavan a Prácheň.
  • V sobotu 22.06. byly rodiny naší farnosti na výletě v Neukirchen na Hohenbogen.
  • V úterý 18.06. se uskutečnil koncert studentů gymnázia v kostele sv. Martin na Hůrce.
  • V neděli 16.06. v 15.00 hod. v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce slavil novokněz Ivan Pavlíček primiční mši svatou. Po mši svaté bylo posezení na faře.
  • V sobotu 15.06. přijal kněžské svěcení náš jáhen Mgr. Ivan Pavlíček v kostele svatého Jana Nepomuckého v Plzni
  • První svaté přijímání dětí bylo při mši svaté v jezuitském kostele v neděli 09.06.
  • V pátek 7.06. se uslkutečnila druhá část akce „Zpíváme a tvoříme s nejmenšími“ na klatovské faře.
  • V sobotu 1.6.2013 proběhl Dětský den v areálu charity.
  • V pátek 24.5.2013 se v kostele Neposkvrněného početí
   Panny Marie a sv. Ignáce uskutečnila Noc kostelů.
  • Ve čtvrtek 9. 5. se na faře uskutečnila besídka dětí z Mateřské školy ke Dni matek.
  • Diecézní pouť v Kladrubech byla 8. 5. 2013.
  • V pondělí 6. 5. proběhla na faře tvořivá dílna „Maminko, mám tě v srdci“, kde si děti vyráběly dárky pro své maminky ke Dni matek.
  • V pátek 3.5.2013 proběhla akce „Zpíváme a tvoříme s nejmenšími“.
  • Česká pouť do poutního místa Neukirchen b. hl. Blut se uskutečnila 1.5.2013.
  • Ve dnech 25.4., 2.5. byla na faře Jarní duchovní obnova.
  • Ve dnech 26.4. – 28.4.2013 proběhlo sympozium Barokní jezuitské Klatovy.
  • V úterý 23.4.2013 byla na faře přednáška Erwina Wierera. „Hammern – Hamry – 20 let spolupráce“.