Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Klatovy
Oznámení

V kostele Narození Panny Marie v Klatovech proběhla v roce 2015 oprava střechy, elektroinstalace, empory a celé krypty v nákladu 13 184 230,-  Kč. Celá oprava byla již uhrazena.

S opravou arciděkanského kostela chceme do budoucnosti pokračovat výmalbou.Finanční odhad je 1 200 000,- Kč. Na opravu obou kostelů v Klatovech můžete přispívat na účet u Komerční banky číslo 78 – 2807640227/0100.